Åter till framtiden Besökarna blev imponerade av de mäktiga hallarna Olga Schlyter berättar om Kockums historia Spännande rundvandring på Kockums gamla område En plats för framtida bostäder Finkaffe

I söndags gick våra första rundvandringar av stapeln.

Den första riktigt varma vårdagen gjorde oss sällskap när vi i söndags arrangerade rundvandringar för allmänheten i Varvsstaden. I grupper om 50 personer, vid tre tillfällen under dagen, fick besökarna en guidad tur på området. Vår utvecklingschef Hanne Birk och Olga Schlyter, bebyggelseantikvarie på Nyréns Arkitektkontor i Malmö, gav besökarna en resa både i Kockums historia och in i framtiden.

Det märkas att Varvsstaden och Kockum har en stor plats i malmöbornas hjärtan. Därför är vi extra glada över att ha kunnat erbjuda den här möjligheten för människor att se platsen innan ombyggnationen tar fart på allvar. Det planeras för nya bostäder, parker och kajpromenader. En helt ny stadsdel skapas där Kockums arv i mångt och mycket kommer leva kvar. 

Efter den ca 1 timme långa rundvandringen bjöd vi på finkaffe och avslutade med mingel i det som förr var Kockums gamla vagnsverkstad.

Tack alla ni som kom!

Rundvandringar i Varvsstaden

Välkommen på rundvandring i Varvsstaden!

Kockums gamla varvsområde har en stor plats i Malmöbornas minne och hjärta. Vi är väldigt stolta över platsen och det arv vi på Varvsstaden AB har möjlighet att få föra vidare. Nu vill vi ge dig chansen att återuppleva historien och ta del av framtiden. 

Varvsstaden AB arbetar med utveckling av området och under två söndagar i april öppnar vi upp grindarna till Varvsstaden, Kockums gamla varvsområde. På sikt kommer Varvsstaden bli navet som knyter ihop Malmö City med Dockan och Västra Hamnen. Gamla byggnader restaureras och fylls med nytt liv och verksamheter. Det planeras för nya bostäder, parker och kajpromenader och en helt ny stadsdel skapas där Kockums arv i mångt och mycket kommer leva kvar. 

Vi välkomnar dig på en spännande rundvandring i området. Olga Schlyter, bebyggelseantikvarie på Nyrens Arkitektkontor i Malmö,  kommer tillsammans med representanter från Varvsstaden AB att ge dig både en tillbakablick och en titt in i framtiden. 

Alla rundvisningar är fullbokade. 

För att skriva upp dig på väntelistan klicka här.

 

Foajén till hotellet, trappa Arkitekterna Lyth Två trappor möts Detaljbild Plockepinn, hög med halm och puts Kulörer, palett av färger från Varvsstadens byggnader

På insidan av Wingårdhs arbete med StayAt Varvsstaden

Intervju med Joakim Lyth, Wingårdhs Arkitekter   18 dec. 2017

Våren 2019 öppnar hotell StayAt Varvsstaden sina portar ut mot St. Varvsgatan. För att bevara så mycket som möjligt av känslan från den svunna Kockums-tiden valde vi en av Sveriges mest prisbelönta arkitektbyrå, Wingårdhs arkitekter, till att stöpa om den före detta  administrationsbyggnaden till ett modernt lägenhetshotell. 

Det var just inredningar som Gert Wingårdh började med när han startade firman år 1977. Känslan som deras inrednings-arkitekter Inside Wingårdhs har lyckats skapa för hotellet Miss Clara i Stockholm går hand i hand med vad vi vill ge gästerna på StayAt Varvsstaden. En välkomnande, funktionell och samtidigt intuitiv atmosfär. 

Teres Arvidsson mötte upp arkitekten Joakim Lyth, för ett samtal som vandrade från deras kontor på Gamla Väster till byggprocessen i Skeppshytten, som kvarteret benämns i originalritningarna av Axel Stenberg.

-Allt vi behöver finns på platsen.

Citatet ovan är Joakims första uttalande om vad som är det bästa med detta byggprojekt. Att göra om en tidigare kontorsbyggnad till ett lägenhetshotell med 95 unika rum.

Vi började diskutera den originella färgsättningen som finns i byggnaden. Bröstningar med färger vi undrar vem som har valt och varför.  Joakim menar är att färgen användes till ¾ av väggen (därav uttrycket bröstningar) för att skydda väggarna mot slitage. Färgvalet var säkert inget planerat utan kanske mer ett pragmatiskt val där man använde den färg som blev över efter skrovmålning av Kockums olika fartyg.

Väl på plats går vi igenom den tre våningar höga byggnaden (samt källarplan), och till slut når vi högsta punkt, Tornrummet, som adderades byggnaden år 1928 då huset byggdes samman med Vagnsverkstaden.  Här uppe ska man kunna gå ut och beskåda solnedgång såväl som överblicka större delen av hela Västra Hamnen. Tornet ska kunna användas av alla hotellgäster och fungera som ett förlängt vardagsrum för de långväga gästerna.

Hotellrummen

En serie rum, individuellt färgsatta, med Kockums palett genomgående. Fyra färger har Wingårds valt att fokusera på, noga utvalda kulörer direkt hämtade från platsens närmiljö. Wingårdhs vill skapa en ombonad känsla där byggnadens olika tidsepokrar får leva vidare i en stilren enkelhet. Steg för steg hanterar de varje våning med försiktighet.  Detta då byggnaden står på mark som låg precis längs kajkanten när huset byggdes och därför har en viss känslighet i båda väggar såväl som grund. 

Joakim berättar att Wingårdhs tillsammans med deras inredningsarkitekter i Stockholm kommer försöka använda så mycket som möjligt av det material som Varvsstaden så noga har sparat från alla olika slags byggnader i området. Här finns till exempel mycket trådarmerat glas som kanske kan användas till en alldeles extra spektakulär entré till hotell StayAt Varvsstaden.

 

Följ byggprocessen via hotellets Instagram-konto.

Marksanering, PEAB anläggning, blivande Skolkvarteret Marksanering, Varvsstaden, blivande Skolkvarteret Byggnadsstruktur, blivande Skolkvarteret Översiktsillustration av detaljplan 5400

Marksanering av Skolkvarteret

I början av november påbörjades Varvsstadens första stora marksaneringsentreprenad. Varvsstaden har upphandlat Peab Anläggning att utföra marksaneringen som omfattar ca 30 000 kvm i sydvästra delen av Varvsstaden. Saneringen beräknas pågå till april 2018.

Därefter planerar Malmö Stad (Stadsfastigheter) att påbörja byggnationen av skolkvarteret som innefattar en ny grundskola F-9 med plats för 550 elever och förskola för 80 barn.

Framöver ska denna del av Varvsstaden också bebyggas med bostäder, runt 220 lägenheter, och kommersiell verksamhet. Detaljplanen medger bebyggelse i fyra till sju våningar samt två högre volymer med upp till tio våningar.

Läs mer om DP 5400 Skolkvarteret via Malmö stads hemsida.

Hotell StayAt Malmö Varvsstaden, Wingårdhs arkitekter Översiktsplan Varvsstaden Ritning av Skeppshytten, Wingårdhs

StayAt Malmö Varvsstaden

Pressmeddelande 10 november 2017

Hotell blåser nytt liv i ikonisk byggnad i Varvsstaden 

Våren 2019 öppnar Varvsstaden upp för sin första stora hyresgäst – hotellet StayAt Malmö Varvsstaden. Hotellet flyttar in i en historisk miljö med anor från Kockumstiden. 

Varvsstaden i Malmö, tidigare det anrika Kockumsvarvet utvecklas nu till en levande och attraktiv stadsdel. Nu blir en av Varvsstadens många ikonbyggnader, Administrationsbyggnaden, det som tidigare var Kockums huvudkontor, ett nytt spännande hotell. Här samsas nytänkande med ett varsamt omhändertagande av byggnadens historia. 

– Vi är stolta över att kunna bidra till en fortsatt hållbar stadsutveckling av Malmö och att skänka nytt liv till viktiga kulturhistoriska miljöer i hjärtat av staden, säger Pia Andersson, vd Varvsstaden AB. 

Varvsstaden AB har tillsammans med hotelloperatören StayAt och Wingårdhs Arkitekter lagt stor omsorg vid att tillvarata både områdets och byggnadens unika kvaliteter. Man vill levandegöra historien och föra berättelsen om Varvsstaden vidare in i framtiden. 

– StayAt Malmö Varvsstaden blir ett modernt lägenhetshotell med 95 unika rum som kommer attrahera såväl affärsresenärer som turister till en miljö med både anor och inspiration från Kockumstiden, säger Daniel Stendahl, CEO på StayAt HotelApart. 

Fakta om Administrationsbyggnaden 

Administrationsbyggnaden uppfördes 1912 och ritades av Malmö-arkitekten Axel Stenberg. Huset var Kockums huvudkontor under perioden 1912 till 1958. Mer berättar vi via ´Byggnader som bevaras´.

 

 

Fotograf: Martin Thörnkvist 

Framsida Sydsvenskan, 9 okt. Kulturminister besöker Varvsstaden Kultur och Demokratiminister, MP, Hall 101 Kultur och Demokratiminister, MP, Varvsstaden

Kulturministern lyfter blicken för Varvsstaden

Måndagen den 9 oktober fick Varvsstaden finbesök av Sveriges kultur- och demokratiminister, Alice Bah Kuhnke.

Vår utvecklingschef Hanne Birk gav henne en guidad tur i Maskin- och monteringshallen som är av de tilltänkta platserna för det blivande statliga Rörelsernas museum.

Alice berättar själv om sin upplevelse av besöket via sitt Instagram-konto:

I Malmö finns solen och under dagen har jag fördjupat mig i några av de verksamheter som regeringen valt att prioritera. Bland annat, Form/Design center som ska utveckla sina samarbeten och mötesplatser. Rörelsernas museum som får finansiering för att arbeta vidare med vad som kan bli ett helt nytt museum och dessutom en kort men intensiv redogörelse av regeringens handlingsplan mot olika former av rasism, då bland andra Malmö Stad bjöd in och uppmärksammade att det idag är 170 år sedan Sveriges del i det transatlantiska slaveriet upphörde. Däremellan en radda intervjuer om bland annat kulturarv, arkitektur, demokrati och mod.

Pressklipp: Sydsvenskan

 

Dp5400, Skolkvarteret, Varvsstaden Dp5400, Skolkvarteret, Varvsstaden Inside Dp5400, Skolkvarteret, Varvsstaden Inuti hall 325, Kockums, Varvsstaden, Västra Hamnen Dp5400, Skolkvarteret, Varvsstaden Översikt Skolkvarter Detaljplan över Varvsstaden

Detaljplan 5400/ Skolkvarteret

Nu är nedmonteringen av de stora hallarna i sydvästra delen av Varvsstaden i full gång för att ge plats åt skolkvarteret som byggs av Malmö stad och som beräknas stå klart runt år 2020.

I maj månad påbörjades rivningen av ”Hall 1”, ”Brännhuset” och ett större skärmtak med placering i de västra delarna av Varvsstaden. Sammanlagt utgör byggnaderna en yta på 12.500 kvm. Efter rivningen ska västra delen av Varvsstaden marksaneras. Rivningen beräknas vara klar till årsskiftet 2017/2018 och marksaneringen till sommaren 2018.

Rivningen och saneringen görs för att friställa för den byggnation som planeras i området. Bland annat ett nytt skolkvarter och en förlängning av Einar Hansens Esplanad, som sträcker sig från Scaniaparken hela vägen upp till blivande Citadellstaden.

I samband med rivningarna tas stora andelar av de byggnads-element som kan återanvändas om hand och lagras inom området. Meningen är att dessa ska kunna återanvändas i kommande projekt i Varvsstaden vilket är en del av Varvsstadens övergripande hållbarhetsstrategi.

Kvarteret

Planområdet är ca 36 500 kvm stort och ligger i västra delen av Varvsstaden. Området ligger strax öster om nuvarande Skeppsgatan.

Detaljplanen medger bebyggelse i  fyra till sju våningar samt två högre volymer med upp till tio våningar. Förslaget gör det möjligt att bygga ca 220 lägenheter, en grundskola för ca 550 elever, en förskola för ca 80 barn samt ca 4 700 kvm för kontor/handel.

Läs mer om DP 5400 Skolkvarteret här.

Visionsbild: Nord Arkitekter

Hall 325, Himlens Mörkrum, fotograf Nils Petter Löfstedt Ansikte, arbetare, portrait, Kockums Bill Stolpe, Kockums,

Alla människor är vackra när de arbetar

Måndagen den 25 september hade filmen Himlens mörkrum världspremiär i Malmö hos Doc Lounge under Nordisk Panoramas Filmfestival.

Regissören och filmaren Nils Petter Löfstedt har sedan några år tillbaka dokumenterat flera av Varvsstadens historiska miljöer och i denna långfilm lyfter han Malmö-fotografen Jean Hermansons arkiv av fotografier som aldrig fått sin plats i rampljuset. Några av scenerna utspelar sig i Kockums stora industrihallar då Nils Petter valde att intervjua kockumiten Bill Stolpe som arbetat i Varvsstaden under 50 år.

Alla människor är vackra när de arbetar, menade fotografen och filmaren Jean . Respektfullt fotograferade han arbetare, främst på de svenska verkstads- och industrigolven, och bilderna skulle senare blir en del av vårt moderna kulturarv och Jean själv ansedd som vår främsta arbetarfotograf.

Filmen fick publikens pris och kommer visas på SVT under november månad.  Se trailer här.

Entrance, Stora Varvsgatan, Västra Hamnen Art opening, Obra gallery Obra opening, Strata, Varvsstaden Art exhibition, room for art work

OBRA - a room for artworks

OBRA is a company that exhibits and trades fine art and generates artistic experience. The backbone or main activity are the temporary exhibitions; in further conversations with other artists, writers, designers, architects and musicians collaborations emerge from a deep sense and care for the Arts. We facilitate, arrange and allow the experiences to occur in our rooms.

OBRA was born and is based in Malmö. It was incubated in a residential neighbourhood in the the city center. We currently operate from a room located in Stora Varvsgatan 12 in an area now know as Varvsstaden.

Press: Sydsvenskan

Current exhibition: STRATA

Strata brings together the work of seven artists with diverse experience and approach to materials and subject matter. Sculpture, painting, conceptual practice, sound and drawing are aspects of the layers that compose the topography of the exhibition. Join us for a drink this Saturday afternoon and get the program for the conversations with some of the artists in the show. The entrance is free and the talks will take place in punctuated dates throughout the exhibition’s period.

• Eduardo Consuegra • Jimmie Durham • Patricia Fernández • Andrea Furberg • Ingrid Furre • Trine Struwe  • Carla Zaccagnini • Nathan Larson

http://obra.se

https://www.instagram.com/obra_se/

https://www.facebook.com/obragallery/

Warmup family dinner, The conference2017 Warmup family dinner, The conference2017, Vagnsverksstaden Warmup family dinner, The conference2017 Warmup family dinner, The conference2017 Warmup family dinner, The conference2017, Varvsstaden

The Warm-Up Family Dinner

För fjärde året i rad agerar Varvsstaden värd för The Conference spektakulära middag ´Warm-up Family Dinner´som bjuder in alla som är en del i denna konferens. 

Detta året dukades långborden upp för 350 personer i den vackra Vagnsverkstaden, en hall vars tidigare funktion varit att bl a tillverka järnvägsvagnar.

Anna Berghe med företaget ´Till Bords´ valde i år att bjuda gästerna på en stor buffé med mat från den syriska restaurangen Shamiat

Maten sponsrades av Malmö stad.

The Conference 2017