Dp5400, Skolkvarteret, Varvsstaden Dp5400, Skolkvarteret, Varvsstaden Inside Dp5400, Skolkvarteret, Varvsstaden Inuti hall 325, Kockums, Varvsstaden, Västra Hamnen Dp5400, Skolkvarteret, Varvsstaden Översikt Skolkvarter Detaljplan över Varvsstaden

Detaljplan 5400/ Skolkvarteret

Nu är nedmonteringen av de stora hallarna i sydvästra delen av Varvsstaden i full gång för att ge plats åt skolkvarteret som byggs av Malmö stad och som beräknas stå klart runt år 2020.

I maj månad påbörjades rivningen av ”Hall 1”, ”Brännhuset” och ett större skärmtak med placering i de västra delarna av Varvsstaden. Sammanlagt utgör byggnaderna en yta på 12.500 kvm. Efter rivningen ska västra delen av Varvsstaden marksaneras. Rivningen beräknas vara klar till årsskiftet 2017/2018 och marksaneringen till sommaren 2018.

Rivningen och saneringen görs för att friställa för den byggnation som planeras i området. Bland annat ett nytt skolkvarter och en förlängning av Einar Hansens Esplanad, som sträcker sig från Scaniaparken hela vägen upp till blivande Citadellstaden.

I samband med rivningarna tas stora andelar av de byggnads-element som kan återanvändas om hand och lagras inom området. Meningen är att dessa ska kunna återanvändas i kommande projekt i Varvsstaden vilket är en del av Varvsstadens övergripande hållbarhetsstrategi.

Kvarteret

Planområdet är ca 36 500 kvm stort och ligger i västra delen av Varvsstaden. Området ligger strax öster om nuvarande Skeppsgatan.

Detaljplanen medger bebyggelse i  fyra till sju våningar samt två högre volymer med upp till tio våningar. Förslaget gör det möjligt att bygga ca 220 lägenheter, en grundskola för ca 550 elever, en förskola för ca 80 barn samt ca 4 700 kvm för kontor/handel.

Läs mer om DP 5400 Skolkvarteret här.

Visionsbild: Nord Arkitekter

Hall 325, Himlens Mörkrum, fotograf Nils Petter Löfstedt Ansikte, arbetare, portrait, Kockums Bill Stolpe, Kockums,

Alla människor är vackra när de arbetar

Måndagen den 25 september hade filmen Himlens mörkrum världspremiär i Malmö hos Doc Lounge under Nordisk Panoramas Filmfestival.

Regissören och filmaren Nils Petter Löfstedt har sedan några år tillbaka dokumenterat flera av Varvsstadens historiska miljöer och i denna långfilm lyfter han Malmö-fotografen Jean Hermansons arkiv av fotografier som aldrig fått sin plats i rampljuset. Några av scenerna utspelar sig i Kockums stora industrihallar då Nils Petter valde att intervjua kockumiten Bill Stolpe som arbetat i Varvsstaden under 50 år.

Alla människor är vackra när de arbetar, menade fotografen och filmaren Jean . Respektfullt fotograferade han arbetare, främst på de svenska verkstads- och industrigolven, och bilderna skulle senare blir en del av vårt moderna kulturarv och Jean själv ansedd som vår främsta arbetarfotograf.

Filmen fick publikens pris och kommer visas på SVT under november månad.  Se trailer här.

Entrance, Stora Varvsgatan, Västra Hamnen Art opening, Obra gallery Obra opening, Strata, Varvsstaden Art exhibition, room for art work

OBRA - a room for artworks

OBRA is a company that exhibits and trades fine art and generates artistic experience. The backbone or main activity are the temporary exhibitions; in further conversations with other artists, writers, designers, architects and musicians collaborations emerge from a deep sense and care for the Arts. We facilitate, arrange and allow the experiences to occur in our rooms.

OBRA was born and is based in Malmö. It was incubated in a residential neighbourhood in the the city center. We currently operate from a room located in Stora Varvsgatan 12 in an area now know as Varvsstaden.

Press: Sydsvenskan

Current exhibition: STRATA

Strata brings together the work of seven artists with diverse experience and approach to materials and subject matter. Sculpture, painting, conceptual practice, sound and drawing are aspects of the layers that compose the topography of the exhibition. Join us for a drink this Saturday afternoon and get the program for the conversations with some of the artists in the show. The entrance is free and the talks will take place in punctuated dates throughout the exhibition’s period.

• Eduardo Consuegra • Jimmie Durham • Patricia Fernández • Andrea Furberg • Ingrid Furre • Trine Struwe  • Carla Zaccagnini • Nathan Larson

http://obra.se

https://www.instagram.com/obra_se/

https://www.facebook.com/obragallery/

Warmup family dinner, The conference2017 Warmup family dinner, The conference2017, Vagnsverksstaden Warmup family dinner, The conference2017 Warmup family dinner, The conference2017 Warmup family dinner, The conference2017, Varvsstaden

The Warm-Up Family Dinner

För fjärde året i rad agerar Varvsstaden värd för The Conference spektakulära middag ´Warm-up Family Dinner´som bjuder in alla som är en del i denna konferens. 

Detta året dukades långborden upp för 350 personer i den vackra Vagnsverkstaden, en hall vars tidigare funktion varit att bl a tillverka järnvägsvagnar.

Anna Berghe med företaget ´Till Bords´ valde i år att bjuda gästerna på en stor buffé med mat från den syriska restaurangen Shamiat

Maten sponsrades av Malmö stad.

The Conference 2017 

Brand, hall 101, Kockums, Varvsstaden

Efterarbetet, ett tätt samarbete

28 aug. 2017

Brottsplatsundersökningen kring den anlagda branden i den fd Maskin- och Monteringshallen 101 avslutades i måndags och polisens tekniker har lagt ner ett stort engagemang i att få fram bevismaterial. 

Det finns fortfarande en viss rasrisk inne i byggnaden men i förra veckan påbörjades rivning av de brandpåverkade takelementen. Man har gjort en så kallad försiktig rivning av taket för att inte försvåra brottsplatsundersökningen samt vidta åtgärder för att säkra stomme och tegelfasad. Varvsstaden anlitade en fotograf med drönare för att ingen skulle ta onödiga risker i arbetet med att dokumentera skadornas omfattning. 

Varvsstaden, försäkringsbolaget  och polisens tekniker samarbetar med varandra och polisen har uttryckt sin uppskattning över all hjälp de fått. Polisen har varit framgångsrika i sitt utredningsarbete och tre personer är idag häktade.

Kameraövervakningen har utökats ytterligare till att även innefatta hallarna invändigt. 

Läs Sydsvenskans sammanfattning här.

Maskin- och monteringshallen

Efter branden i fd Maskin- och monteringshallen

8 augusti 2017

På kvällen den 6 augusti uppstod en brand i fd Maskin- och monteringshallen (byggnad 101) i Varvsstaden. Räddningstjänsten Syd utförde en fantastiskt insats och lyckades skapa kontroll över branden och tillse att den inte spreds till omkringliggande byggnader. Nu kvarstår diverse olika utredningsarbeten rörande denna tragiska händelse.

Varvsstaden är mycket tacksamma att inga personer kom till skada och vi vill tacka er alla för er support. Fortsatt information kommer att finnas här på hemsidan och vårt Instagramkonto.

Skåne Innovation Day

Skåne Innovation Day

31 maj 2017

För fjärde året i rad arrangerar Region Skåne en heldag om innovation och entreprenörskap som en del av Skåne Innovation Week. Skåne Innovation Day, som dagen kallas, äger rum inne i den magnifika Vagnsverkshallen  i Varvsstaden i Malmö.

Skåne Innovation Day

Rivningsarbete skärmtak

Pågående rivningsarbete

April – maj 2017

I april månad påbörjades rivningen av ”Laboratoriet” som är en 1.400 kvm stor påbyggnad till ”Maskinverkstaden” med placering i nordöstra delen av Varvsstaden. Rivningen görs för att friställa en byggrätt för ett framtida bostadskvarter. Rivningen beräknas vara klar till hösten 2017. I samma entreprenad ingår också sanering av farligt avfall i Maskinverkstaden. Detta arbete beräknas vara klart till våren 2018.

I maj månad påbörjades rivningen av ”Hall 1”, ”Brännhuset” och ett större Skärmtak med placering i de västra delarna av Varvsstaden. Sammanlagt utgör byggnaderna en yta på 12.500 kvm. Efter rivningen ska västra delen av Varvsstaden marksaneras. Rivningen och saneringen beräknas vara klar till årsskiftet 2017/2018. Rivningen och saneringen görs för att friställa för den byggnation som planeras inom Dp 5400.

I samband med rivningarna tas stora andelar av de byggnadselement som kan återanvändas om hand och lagras inom området. Meningen är att dessa ska kunna återanvändas i kommande projekt i Varvsstaden vilket är en del av Varvsstadens övergripande hållbarhetsstrategi.

Wasteland

Wasteland

26 januari – 17 april 2017

Dansk Arkitektur Center, Köpenhamn

Föreställ dig en värld utan brist på resurser. En värld där våra handlingar inte påverkar klimatet negativt. En värld där avfall inte existerar.

Varvsstaden är en del av utställningen Wasteland på Dansk Arkitektur Center, DAC, Köpenhamn.

The Conference 2016 The Conference 2016 The Conference 2016

The Conference 2016 – Welcome Dinner

16 – 17 augusti 2016

Magasinet

To kick The Conference off and to welcome our guests from out of town we invite everybody that wants to come to a big family dinner.

The venue is a hidden Malmö treasure that has been closed to the public for 100 years (!). Undoubtedly the best way to get into the conference groove; you’ll get to meet the speakers and hang out with the local community before the real deal kicks off the morning after.

Hosted by Varvsstaden. Food sponsored by The City of Malmö.

The Conference 2017