Brand, hall 101, Kockums, Varvsstaden

Efterarbetet, ett tätt samarbete

28 aug. 2017

Brottsplatsundersökningen kring den anlagda branden i den fd Maskin- och Monteringshallen 101 avslutades i måndags och polisens tekniker har lagt ner ett stort engagemang i att få fram bevismaterial. 

Det finns fortfarande en viss rasrisk inne i byggnaden men i förra veckan påbörjades rivning av de brandpåverkade takelementen. Man har gjort en så kallad försiktig rivning av taket för att inte försvåra brottsplatsundersökningen samt vidta åtgärder för att säkra stomme och tegelfasad. Varvsstaden anlitade en fotograf med drönare för att ingen skulle ta onödiga risker i arbetet med att dokumentera skadornas omfattning. 

Varvsstaden, försäkringsbolaget  och polisens tekniker samarbetar med varandra och polisen har uttryckt sin uppskattning över all hjälp de fått. Polisen har varit framgångsrika i sitt utredningsarbete och tre personer är idag häktade.

Kameraövervakningen har utökats ytterligare till att även innefatta hallarna invändigt. 

Läs Sydsvenskans sammanfattning här.

Maskin- och monteringshallen

Efter branden i fd Maskin- och monteringshallen

8 augusti 2017

På kvällen den 6 augusti uppstod en brand i fd Maskin- och monteringshallen (byggnad 101) i Varvsstaden. Räddningstjänsten Syd utförde en fantastiskt insats och lyckades skapa kontroll över branden och tillse att den inte spreds till omkringliggande byggnader. Nu kvarstår diverse olika utredningsarbeten rörande denna tragiska händelse.

Varvsstaden är mycket tacksamma att inga personer kom till skada och vi vill tacka er alla för er support. Fortsatt information kommer att finnas här på hemsidan och vårt Instagramkonto.

Skåne Innovation Day

Skåne Innovation Day

31 maj 2017

För fjärde året i rad arrangerar Region Skåne en heldag om innovation och entreprenörskap som en del av Skåne Innovation Week. Skåne Innovation Day, som dagen kallas, äger rum inne i den magnifika Vagnsverkshallen  i Varvsstaden i Malmö.

Skåne Innovation Day

Rivningsarbete skärmtak

Pågående rivningsarbete

April – maj 2017

I april månad påbörjades rivningen av ”Laboratoriet” som är en 1.400 kvm stor påbyggnad till ”Maskinverkstaden” med placering i nordöstra delen av Varvsstaden. Rivningen görs för att friställa en byggrätt för ett framtida bostadskvarter. Rivningen beräknas vara klar till hösten 2017. I samma entreprenad ingår också sanering av farligt avfall i Maskinverkstaden. Detta arbete beräknas vara klart till våren 2018.

I maj månad påbörjades rivningen av ”Hall 1”, ”Brännhuset” och ett större Skärmtak med placering i de västra delarna av Varvsstaden. Sammanlagt utgör byggnaderna en yta på 12.500 kvm. Efter rivningen ska västra delen av Varvsstaden marksaneras. Rivningen och saneringen beräknas vara klar till årsskiftet 2017/2018. Rivningen och saneringen görs för att friställa för den byggnation som planeras inom Dp 5400.

I samband med rivningarna tas stora andelar av de byggnadselement som kan återanvändas om hand och lagras inom området. Meningen är att dessa ska kunna återanvändas i kommande projekt i Varvsstaden vilket är en del av Varvsstadens övergripande hållbarhetsstrategi.

Wasteland

Wasteland

26 januari – 17 april 2017

Dansk Arkitektur Center, Köpenhamn

Föreställ dig en värld utan brist på resurser. En värld där våra handlingar inte påverkar klimatet negativt. En värld där avfall inte existerar.

Varvsstaden är en del av utställningen Wasteland på Dansk Arkitektur Center, DAC, Köpenhamn.

The Conference 2016 The Conference 2016 The Conference 2016

The Conference 2016 – Welcome Dinner

16 – 17 augusti 2016

Magasinet

To kick The Conference off and to welcome our guests from out of town we invite everybody that wants to come to a big family dinner.

The venue is a hidden Malmö treasure that has been closed to the public for 100 years (!). Undoubtedly the best way to get into the conference groove; you’ll get to meet the speakers and hang out with the local community before the real deal kicks off the morning after.

Hosted by Varvsstaden. Food sponsored by The City of Malmö.

The Conference 2017

Skåne Innovation Day Skåne Innovation Day

Skåne Innovation Day

2 juni 2016

För tredje året i rad arrangerar Region Skåne en heldag om innovation och entreprenörskap som en del av Skåne Innovation Week. Skåne Innovation Day, som dagen kallas, äger rum inne i de magnifika verkstadsbyggnaderna i Varvsstaden i Malmö.

Skåne Innovation Day

Elastic Gallery Elastic Gallery Elastic Gallery

Malmö Gallerinatt – Elastic Gallery + Varvsstaden

21–24 september 2016

Vagnsverkstaden, hall 231

We will showcase new and existing works by Gallery Artists Dave Allen, Catrin Andersson, Nadine Byrne, Dick Hedlund, Maria Hedlund, Jone Kvie, Anna Ling, Camilla Løw, Andreas Mangione, Per Mårtensson, Magnus Thierfelder, Anders Sletvold Moe and Charlotte Walentin. The exhibition is done in collaboration with Varvsstaden AB, Malmö.

Elastic Gallery

Nya Vinklar

NYA VINKLAR – Unik arkitektonisk dansinstallation

Hall 327

Vi är mycket glada och stolta över att nu kunna bjuda in till den annars så hemlighetsfulla Varvsstaden och NYA VINKLAR!

Jeanette Gostomski utökar begreppet installation genom att förstärka sitt nya konstverk med dans, ljus och ljud. Detta skapar NYA VINKLAR på fler än ett sätt i ett knivskarpt och förtätat ögonblick.

Koreografi, musik, ljus och scenografi är special- komponerad och framtagen speciellt för Varvsstadens mäktiga miljö. Dans och musik fyller för en kväll ytorna och rymden där båtar och vindkraftverk tidigare har byggts. När dansen är över stängs portarna på nytt och Varvsstaden fortsätter sin förvandling från industriområde till en ny och spännande stadsdel i Malmö.

Nya vinklar ger nya perspektiv...

MEDVERKANDE Konstnärlig ledare / scenograf: Jeanette Gostomski Koreograf: Kirstine Ilum Dansare: Kirstine Ilum och Matthew Bade Ljuddesigner / kompositör: Simon Warnolf Ljussättare: Jens Johansson

ÖVRIGA MEDVERKANDE Kommunikatör / fotograf: Nina Warnolf Press: Carolin Sjöholm Filmfotograf: Caroline Troedsson Produktionsekonom: Jessica Andersson Värd: Varvsstaden