Stadsdelen

Mitt i Malmö omvandlas historisk industrimark till en plats för både liv och arbete. Där Kockums en gång lade grunden till det multikulturella och framtidsälskande Malmö, planerar vi en helt ny stadsdel. Precis vid havet. Precis vid city.

Åter till framtiden

I Varvsstaden finns unikt material från olika tidsepoker. Vi vill bevara så mycket som möjligt av atmosfären och låta den gamla arkitekturen får möta den nya. Brokigt, nyfiket och mänskligt.

Byggnaderna i Varvsstaden är uppförda successivt under drygt hundra år vilket minner om varvsindustrins långa verksamhet på platsen. Tittar vi ännu längre tillbaka i tiden hittar vi dockan från 1857, ett minnesmärke och en framtida samlingsplats. Nu är det dags att ta Varvsstaden åter till framtiden.

Varvsstaden är van vid att ömsa skinn för att bli användbar. Det finns en brokighet och en rytm i platsen som är värd att bygga vidare på. Nu antar Varvsstaden en ny skepnad, en skepnad som är till för alla. Samtidigt som det nya skapas, bevaras och förvaltas den stillhet och ro som har infunnit sig sedan den gamla tidens arbetare har lämnat.

Kontrastrika Varvsstaden

Där båtarna en gång gick in till Kockumsvarvet skapas nya samlingsplatser vid vattnet. En del av de gamla karaktäristiska byggnaderna renoveras nu varsamt och omvandlas till spännande arbetsplatser. I en härlig mix av nytt och gammalt växer Varvsstaden fram. Här skapas en dynamisk plats för bostäder, kultur, kontor, skolor och verksamheter samt livet däremellan

Bostäder på taket

På taket till ”Svets- och Pannverkstaden” tar vi tillvara på den sista möjligheten till ny havsutsikt i Västra hamnen genom att bygga radhus och anlägga en publik park på höjden. Här skapar vi bostäder efter de gamla byggnadernas förutsättningar. Vi adderar element som harmonierar med det gamla och skapar en plats som har en utsikt som få andra i Malmö.

Tre nya broar

Med förbindelser över vattnet kommer Varvsstaden närmre både City och Centralstationen. Broarna kommer bidra till nya rörelsemönster för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. De kommer också att skapa ett flöde i stadsdelen som ger liv och rörelse. Dessutom bidrar broarna med efterlängtade nya kommunikationsvägar till resten av Västra hamnen.

Fem nya parker och ett torg

Varvsstaden handlar inte bara om byggnader, gamla som nya. I stadsdelen skapas en handfull nya grönytor som blir tillgängliga för alla Malmöbor. Den största löper genom hela stadsdelen och blir som en förlängning av Stapelbäddsparken.

Mat 

I takt med att Varvsstaden öppnas upp för boende, nya arbetare och stadsliv kommer restauranger  och caféer slå upp portarna. Exempelvis kommer det i Magasin 211 finnas två lokaler för mat och dryck.

Ett nytt vattenrum med kajpromenad

Vatten betyder mycket och i Varvsstaden finns en vattenskatt som länge varit dold för Malmöborna. Där man förr sjösatte ubåtar skapas en knapp kilometer lång kajpromenad. Här samsas sittplatser i solen med lekparker, restauranger och kaféer.

Kontor i historiska byggnader

Varvsstadens gamla byggnader lämpar sig för kontor. Flera är förhållandevis smala vilket ger bra dagsljus från två håll, de innehåller detaljer som bidrar med karaktär och har en volym som man sedan länge slutat bygga. Varje företag som planerar sina framtida arbetsplatser i Varvsstaden får vara med och utveckla platsen, både inom och utom det egna kontoret.

Läs mer om kontorsmöjligheter.